Statut / Poslání nadace

Účelem, pro který se Nadace zřizuje, je financování a podpora projektů na území města Chebu a v regionu Chebsko na obou stranách hranice, které se vztahují ke kulturním tradicím, historii a projektům, které rozvíjejí spolupráci obyvatel na obou stranách hranice hlásících se k městu Cheb a regionu Chebsko bez ohledu na národnost. Nadace je zřízena výhradně a bezprostředně pro dosahování obecně prospěšných cílů.

 

Statut Nadace Chebský les a Nadační listina v plném znění

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.