Nadace Chebský les

Žádosti na rok 2022 přijímáme do 31.3. Prosím o včasné zaslání materiálů. Zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se prozatím plánuje v měsících duben- květen. O přesném termínu Vás budeme informovat. 

V pondělí 21. 6. 2021 se v Chebu uskutečnilo jednání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les. Do funkce místopředsedy správní rady byl nově zvolen zemský rada okresu Tirschenreuth, pan Rolland Grillmeier. Následně byla schválena Zpráva o činnosti i výsledek auditu za rok 2020 a bylo konstatováno, že Nadace v loňském roce řádně plnila své poslání v souladu se svým statutem. Jedním z bodů bylo projednání celkem 9 žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na projekty, které svým charakterem sbližují obyvatele na obou stranách, dnes již pomyslné, hranice. Došlo k rozdělení celkem 20.660 Euro a podpořeny byly například projekty zřízení dvojjazyčné česko-německé třídy na 6. ZŠ v Chebu, vydání knihy Staré pověsti Chebska nebo vydávání novin Egerer Zeitung. Celé jednání se neslo v přátelské atmosféře a bylo zřejmé, že jazyková bariéra zde nehraje žádnou roli. Příští jednání by se mělo uskutečnit na podzim tohoto roku ve Wiesau.

Žádosti na rok 2021 přijímáme do 31.3. Prosím o včasné zaslání materiálů. Zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se prozatím plánuje v měsících duben- květen (za podmínek dle aktuální situace). O přesném termínu Vás budeme informovat. 

Vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19 se podzimní zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les ruší a o neodkladných záležitostech budou členové Nadace hlasovat prostřednictvím hlasování per-rollam. Děkujeme za pochopení. Příští jednání proběhne na jaře r. 2021.

Na dnešním jednání Nadace Chebský les byl zvolen předsedou správní rady pan Jiří Černý, místopředsedou správní rady se stal pan Wolfgang Lippert a předsedou dozorčí rady Toni Dutz. Věříme, že Nadace na úspěšnou činnost z předešlých let.

Aktuálně přijímáme žádosti na rok 2020.

Prostředky k financování projektů na rok 2016 již byly vyčerpány. Přijímáme žádosti na rok 2017. Zasedání správní a dozorčí rady, kde se bude rozhodovat o přijatých žádostech, se pak uskuteční na přelomu března a dubna 2017.

Příští zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se uskuteční ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 14 hodin v Chebu.

Příští zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 11 hodin v Tirschenreuthu.

Byla nahrána výroční zpráva za rok 2014.

Z důvodu neúčasti dostatečného počtu členů správní a dozorčí rady bylo jednání z 29.10.2015 přesunuto na 09.12.2015. Děkujeme za pochopení.

Počínaje 6. 5.2015 bude každou středu v době od 15 do 17 hodin v Turistickém infocentru v Chebu k dispozici pracovnice Nadace Chebský les, která bude informovat občany o činnosti nadace a bude přijímat žádosti o poskytnutí příspěvku.

Aktuality

Termíny nejbližších zasedání SR / DR

Příští jednání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les proběhne v pondělí 21.6. od 14 hodin v Chebu. Bude se projednávat Zpráva o činnosti Nadace a celkem 9 došlých žádostí. O výsledku jednání vás budeme informovat. 

Podporované subjekty 2017

 • Svaz Němců - region Chebsko
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb - Školka bez hranic
 • Život na Dyleň, spolek
 • Kanonie premonstrátů Teplá
 • Petr Chamrád - ČCE - Interaktivní česko-německý zpěvníček vánočních písní
 • Františkolázeňské léto - dny česko-německé spolupráce

Podporované subjekty 2016

 • Svaz Němců - region Chebsko
 • společný projekt s Nadačním foncem historický Cheb - "Goethova lavička"
 • společný projekt s Nadačním fondem - "Historické krovy"
 • ARGE e.V.
 • Pétanque Club Egrensis z.s. - pořádání turnaje
 • Egerland - Kulturhaus  - Stiftung Marktredwitz
 • Život na Dyleň, spolek
 • Tvrz Pomezná - Petr Jaška
 • Egerer Landtag, e.V.

Podporované subjekty 2015

 • Markt Neualbenreuth 
 • Festival Mitte Europa 
 • GALERIE 4 galerie fotografie p. o. Karlovarského kraje 
 • Město Cheb 
 • Egerer Landtag, e.V. 
 • Bund der Egerländer Gemeinden – Egerland-Kulturhaus Marktredwitz
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb
 • Egerland Museum
 • Pétanque Club Egrensis
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
 • Bund der Egerlander Gemeinden e.V.

Více informací >

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.