Nadace Chebský les

V současné době přijímáme žádosti o poskytnutí příspěvku z prostředků Nadace Chebský les na projekty s vazbou na česko-německé vztahy.

Prosím, pokud máte námět na projekt, neváhejte kontakovat M. Maškovou nadace-chebsky-les@cheb.eu. 

Jednání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les proběhne v průběhu měsíce listopadu 2023 v Chebu.  

Nadace Chebský les podpořila v roce 2023 zajímavé projekty

První letošní zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les proběhlo ve čtvrtek 25.5.2023 v německém Wiesau. Jednání se tradičně neslo v nadstandardně přátelské atmosféře, zazněla celá řada zajímavých podnětů a byla přijata důležitá usnesení. Na programu byla volba předsedy a místopředsedy správní rady, kdy se dle nadační listiny každé dva roky střídá obsazení pozic ze zástupců české, respektive německé strany. Novým předsedou správní rady byl zvolen všemi hlasy zemský rada okresu Tirschenreuth pan Roland Grillmeier, místopředsedou za českou stranu pan Jiří Černý. Předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Bc. Ondřej Behina. Zásadním bodem bylo jako vždy projednání přijatých žádostí, kterých se sešlo celkem 7. Správní rada jednomyslně hlasovala pro podporu všech žádostí a bylo tak rozděleno celkem 31.940 Euro. Nadace Chebský les podpořila činnost 6. ZŠ Cheb v rámci přeshraniční spolupráce školy s partnerskými školami na německé straně a intenzivní výuce německého jazyka. Podporu získal také zapsaný ústav Post Bellum. Stěžejním projektem organizace je „Paměť národa“, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dále byl podpořen Kurmittelhaus Sibyllenbad na zhotovení vyhlídkové platformy s výhledem na oblast Fraisch a na Dyleň. Mezi další podpořené žadatele patří: Petr Jaška, spolek Egerer Landtag, Život na Dyleň z.s., spolek Bund der Eghalanda Gmoin – Bund der Egerländer e.V. Příští zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les proběhne na přelomu září a října. 

 

Žádosti na rok 2023 přijímáme do 30. 4. Prosím o včasné zaslání materiálů. Zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se prozatím plánuje v měsíci květnu. O přesném termínu Vás budeme informovat. 

Krajský soud v Plzni rozhodl o návrhu na zápis změny do nadačního rejtříku. Členy správní rady Nadace Chebský les jsou pánové R. Grillmeier, K. Meyer, J. Černý, P. Němec, M. Pospíšil, A. Neudörfer, paní E. Pecher a M. Mašková. Členy dozorčí rady jsou A. Dutz, V. Sýkora, W.-D. Hamperl, V. Jobst, O. Behina a paní J. Kutílková. 

Žádosti na rok 2022 přijímáme do 31.3. Prosím o včasné zaslání materiálů. Zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se prozatím plánuje v měsících duben- květen. O přesném termínu Vás budeme informovat. 

V pondělí 21. 6. 2021 se v Chebu uskutečnilo jednání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les. Do funkce místopředsedy správní rady byl nově zvolen zemský rada okresu Tirschenreuth, pan Rolland Grillmeier. Následně byla schválena Zpráva o činnosti i výsledek auditu za rok 2020 a bylo konstatováno, že Nadace v loňském roce řádně plnila své poslání v souladu se svým statutem. Jedním z bodů bylo projednání celkem 9 žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na projekty, které svým charakterem sbližují obyvatele na obou stranách, dnes již pomyslné, hranice. Došlo k rozdělení celkem 20.660 Euro a podpořeny byly například projekty zřízení dvojjazyčné česko-německé třídy na 6. ZŠ v Chebu, vydání knihy Staré pověsti Chebska nebo vydávání novin Egerer Zeitung. Celé jednání se neslo v přátelské atmosféře a bylo zřejmé, že jazyková bariéra zde nehraje žádnou roli. Příští jednání by se mělo uskutečnit na podzim tohoto roku ve Wiesau.

Žádosti na rok 2021 přijímáme do 31.3. Prosím o včasné zaslání materiálů. Zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se prozatím plánuje v měsících duben- květen (za podmínek dle aktuální situace). O přesném termínu Vás budeme informovat. 

Vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19 se podzimní zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les ruší a o neodkladných záležitostech budou členové Nadace hlasovat prostřednictvím hlasování per-rollam. Děkujeme za pochopení. Příští jednání proběhne na jaře r. 2021.

Na dnešním jednání Nadace Chebský les byl zvolen předsedou správní rady pan Jiří Černý, místopředsedou správní rady se stal pan Wolfgang Lippert a předsedou dozorčí rady Toni Dutz. Věříme, že Nadace na úspěšnou činnost z předešlých let.

Aktuálně přijímáme žádosti na rok 2020.

Prostředky k financování projektů na rok 2016 již byly vyčerpány. Přijímáme žádosti na rok 2017. Zasedání správní a dozorčí rady, kde se bude rozhodovat o přijatých žádostech, se pak uskuteční na přelomu března a dubna 2017.

Příští zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se uskuteční ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 14 hodin v Chebu.

Příští zasedání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 11 hodin v Tirschenreuthu.

Byla nahrána výroční zpráva za rok 2014.

Z důvodu neúčasti dostatečného počtu členů správní a dozorčí rady bylo jednání z 29.10.2015 přesunuto na 09.12.2015. Děkujeme za pochopení.

Počínaje 6. 5.2015 bude každou středu v době od 15 do 17 hodin v Turistickém infocentru v Chebu k dispozici pracovnice Nadace Chebský les, která bude informovat občany o činnosti nadace a bude přijímat žádosti o poskytnutí příspěvku.

Aktuality

Termíny nejbližších zasedání SR / DR

Příští jednání správní a dozorčí rady Nadace Chebský les proběhne ve čtvrtek 25.5. 2023 od 11 hodin ve Wiesau. Bude se projednávat Zpráva o činnosti Nadace, přijaté žádosti, výsledky hospodaření a plán na rok 2023. O výsledku jednání vás budeme informovat. 

Podporované subjekty 2017

 • Svaz Němců - region Chebsko
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb - Školka bez hranic
 • Život na Dyleň, spolek
 • Kanonie premonstrátů Teplá
 • Petr Chamrád - ČCE - Interaktivní česko-německý zpěvníček vánočních písní
 • Františkolázeňské léto - dny česko-německé spolupráce

Podporované subjekty 2016

 • Svaz Němců - region Chebsko
 • společný projekt s Nadačním foncem historický Cheb - "Goethova lavička"
 • společný projekt s Nadačním fondem - "Historické krovy"
 • ARGE e.V.
 • Pétanque Club Egrensis z.s. - pořádání turnaje
 • Egerland - Kulturhaus  - Stiftung Marktredwitz
 • Život na Dyleň, spolek
 • Tvrz Pomezná - Petr Jaška
 • Egerer Landtag, e.V.

Podporované subjekty 2015

 • Markt Neualbenreuth 
 • Festival Mitte Europa 
 • GALERIE 4 galerie fotografie p. o. Karlovarského kraje 
 • Město Cheb 
 • Egerer Landtag, e.V. 
 • Bund der Egerländer Gemeinden – Egerland-Kulturhaus Marktredwitz
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb
 • Egerland Museum
 • Pétanque Club Egrensis
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
 • Bund der Egerlander Gemeinden e.V.

Více informací >

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.