Historie nadace

V historii získalo město Cheb na území nynější Spolkové republiky Německo lesní pozemky dále nazývané Chebský les. Odsun německého obyvatelstva z města, poválečné události s rozdělením Evropy a železnou oponou vedly k tomu, že byl Chebský les nacházející se v Bavorsku dán do nucené správy Spolkové republiky Německo. Po převratných evropských událostech v letech 1989/90 a sametové revoluci začala jednání o zrušení nucené správy Spolkové republiky Německo. Po dohodě o zrušení nucené správy mezi Spolkovou republikou Německo a městem Cheb byla založena „Nadace Chebský les“ a do jejího základního jmění byly vloženy výnosy z hospodaření v době výkonu nucené správy. Cílem nadace je spojit na obou stranách hranice občany dnešního města Cheb s bývalými občany města Cheb, potomky občanů města Cheb i bývalých občanů města Cheb, ve společné snaze o zachování a další rozvoj kultury a historie města Cheb a historického Chebska.

 

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.