Podporované projekty

Rok 2023

 • Petr Jaška - Zhotovení dřevěného krovu a venkovního schodiště na objektu budovy chléva tvrze Pomezná
 • 6. ZŠ Cheb - Podpora přeshraniční spolupráce žáků 6. základní školy Cheb
 • Egerer Landtag e.V. - Inventarizace a digitalizace fotografických archivních fond§ spolku "Egerer Landtag e.V."
 • Post Bellum z.ú. - Paměť národa Karlovarský kraj - příběhy, které by neměly být zapomenuty
 • Život na Dyleň, z.s. - Naučná stezka Stebnický potok - oprava zastřešení pramene Kyselky
 • Kurmittelhaus Sibyllenbad - Zhotovení vyhlídkové platformy s výhledem na oblast Fraisch a na Dyleň
 • Spolek "Bund der Eghalanda Gmoin - Bund der Egerländer e.V. - Kašna Chebska (Egerlandbrunnen) před kulturním domem EgerlandKulturhaus v Marktredwitz

Rok 2022

 • 6. Základní škola Cheb, p.o. - Podpora jazykového vzdělávání žáků 6. Základní školy
 • Nadační fond Historický Cheb - Maria Loreto, místa, kde pomáhá Nadační fond Historický Cheb
 • Vom Holz. Vom Wlad - Ze dřeva. Z lesa. - Nadregionální a umělecké zprostředkování tématu lesa formou umělecké výstavy. 
 • Svaz němců - region Chebsko - Tisk spolkového periodika noviny Eghaland Bladl
 • Bund der Eghalanda Gmoin - příspěvek na uspořádání akce "Kroj roku 2022"
 • Egerer Landtag e.V. - inventarizace a digitalizace archivního fondu spolku "Egerer Landtag e. V. "
 • Město Marktredwitz - uspořádání výstavy reliéfů z Chebska

Rok 2021

 • Petr Jaška - Obnova budovy bývalého chléva u tvrze v Pomezné - 1. fáze
 • 6. Základní škola Cheb, p.o. - Podpora česko-německé třídy 6. ZŠ Cheb
 • Svaz němců - region Chebsko - Tištění spolkového periodika novin - EGERLAND BLADL
 • Svaz němců - region Chebsko - Staré pověsti z Chebska (brožura - kniha)
 • Josef Zelený - Historie Schönbachu (Luby) a blízkého okolí v dokumentech a fotografiích
 • Markt Bad Neualbenreuth - Digitální zážitek z historických filmů v "Historickém a dokumentačním centru Fraisch" - Sengerhof v Bad Neualbenreuthu
 • Egerer Landtag e.V. - Podpora novin Egerer Zeitung
 • Dr. Wolf Dieter Hamperl - Publikace "Razantní 90. léta v česko-německých vztazích"
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši - Pořízení a položení koberců na podlaze lodi a v oltářním prostoru evangelického kostela Dobrého Pastýře u Aše

 

Rok 2020

 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu - oprava varhan a restaurování krabů na portále evangelického kostela Pokoje v Chebu
 • Actionis, z.s. - Den plný sportovních a kulturních zážitků, kde se setkávají aktivní lidé z obou stran hranice, seznámení paddleboardistů z ČR a Německa i s jejich rodinami a vytvoření mezinárodní komunity, která se bude setkávat nejen na akcích spojených s paddleboardingem. 
 • Marktgemeinde Neualbenreuth - Sanace kaple „Einnehmerbauern-Kappele“ v Neualbenreuthu
 • Bund der Egerländer Gmoin, e.V. 
 • Nadační fond Historický Cheb - Vydání německé mutace knihy o chebských krovech Historické krovy – chebský fenomén, kterou v roce 2017 vydal Nadační fond historický Cheb
 • Mateřská škola, Osvobození 67, p.o. - Ťuky, ťuky na dveře, kdopak asi otevře?
 • Petr Jaška - Projekt budovy bývalého chléva na st. Parcele 36, dříve 795/1 v k.ú. Pomezná
 • Život na Dyleň, spolek - Obnova kostela Svaté Anny v Paliči – oprava fasády kostela
 • Egerer Landtag e.V. - Vydávání novin Egerer Zeitung v období 1.5.2019 – 30.4.2020
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši - Sedáky pro lavice v lodi a pro sedadla na I. Empoře/balkoně evangelického kostela Dobrého Pastýře v Podhradí u Aše
 • Bund der deutschen - Landschaft Egerland - Cheb v období druhé světové války (událost let 1938 – 1945)- překlad knihy z češtiny do němčiny autorem PhDr. Miloslavem Brožem
 • Svaz Němců - region Chebsko - Vydávání spolkového periodika (noviny) EGHALAND BLADL
 • Dr. Ing. Alfred Neudörfer - 2. vydání knihy „Z dějin houslařství na Chebsku“ doplněné a přepracované vydání původní knihy (2014) – příspěvek k financování tisku
 • Egerer Landtag e.V. - Vydávání novin Egerer Zeitung v období 1.5.2020 – 30.4.2021
 • Rotary Club Cheb - Eger - příhraniční mediálně pedagogický projekt zaměřený na prevenci závislosti dětí a mládeže
 • Město Cheb - Druhá pouť na kole Neualbenreuth – Cheb;  Uspořádání společného cyklovýletu z Chebu do Neualbenreuthu včetně zajištění občerstvení a doprovodného programu. - ZRUŠENO 

 

 

Rok 2018

 • Svaz Němců - region Chebsko Přednášky 1. a 3. Československá republika v letech 1918-1948 a Krvavé léto 1945
 • Svaz Němců - region Chebsko Seminář Významné osobnosti Chebska v 19. a 20. století 
 • Společně k bezpečí z.s. Power for life 2017/ Síla pro život 2017 – realizace projektu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na středních a základních školách na Chebsku, spolupráce s německým partnerem Falkenberg
 • Actionis, z.s. Františkolázeňské léto – dny česko-německého přátelství
 • Oto Teuber Výměna oken na zámku Nový Dvůr
 • Literární Františkovy Lázně, z.s. Českoněmecký festival – Literární Františkovy Lázně – 21. Ročník – prohlubování spolupráce s německými autory, společné spoluprožívání literatury a dění kolem ní na obou stranách hranic „Literatura bez hranic“
 • Nadační fond Historický Cheb společný projekt – zřízení kreativního vzdělávacího a hracího prostoru pro žáky 1-4. ročníků českých a německých škol
 • Egerer Landtag e.V. Vydávání novin Egerer Zeitung v období 1.5.2018 – 30.4.2019
 • Markt Neualbenreuth – Grenzlandheimatstube und Dokumentationszentrum Fraich

 

Rok 2017

 • Svaz Němců - region Chebsko Kulturní událost v Nejdku dne 30.4.2017 (vystoupí hudební skupiny z Německa i z České republiky)
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb - Školka bez hranic Školka bez hranic - 1. etapa projektu
 • Život na Dyleň, spolek Obnova kostela Svaté Anny v Paliči – oprava barokní střechy kostela věže
 • Kanonie premonstrátů Teplá Záchrana kostela sv. Jana a Pavla v Rájově, okr. Cheb
 • Petr Chamrád - ČCE  Interaktivní česko-německý zpěvníček vánočních písní
 • Františkolázeňské léto - dny česko-německé spolupráce rodinný hudební festival

 

Rok 2016

 • Svaz Němců - region Chebsko Rozšíření vydávání měsíčníku Svazu Němců na Chebsku s přihlédnutím k nutnosti prohloubit přátelské vztahy mezi Čechy a Němci pro překonávání přetrvávajících historických předsudků. Cílem je dobré soužití v příhraničním regionu. Měsíčník bude pramenem pro obnovení důvěry a porozumění.
 • společný projekt s Nadačním fondem historický Cheb - "Goethova lavička"
 • Egerland - Kulturhaus  - Stiftung Marktredwitz Rozšíření stálé expozice a dalších výstav v Egerland Museum – příslib bez uvedení konkrétní částky podle výsledků hospodářského výsledku Nadace
 • společný projekt s Nadačním fondem - "Historické krovy"
 • ARGE e.V. Rekonstrukce a investice do údržby hraniční věže „Grenzlandturm“ a památníku v Neualbenreuthu
 • Pétanque Club Egrensis z.s. - pořádání turnaje Pořádání turnaje O pohár Euregia Egrensis v pétanque družstev
 • Život na Dyleň, spolek obnova kostela Svaté Anny v Paliči - oprava středchy kostela a věže
 • Tvrz Pomezná - Petr Jaška Obnova nemovité kulturní památky (posledního pozůstatku obce Markhausen) Tvrze Pomezná
 • Egerer Landtag, e.V. Vydávání novin Egerer Zeitung.

Rok 2015

 • Markt Neualbenreuth
  Sanace historického hrázděného štítu Staré poštovní stanice.
 • Festival Mitte Europa
  Kulturní akce v rámci kulturního léta Festival uprostřed Evropy
 • GALERIE 4 galerie fotografie p. o. Karlovarského kraje
  Otevření ART Centra Galerie 4: Zpřístupnění národní kulturní památky široké veřejnosti.
 • Město Cheb
  Zpracování studie proveditelnosti „Využití objektu v Querenbachu“.
 • Egerer Landtag, e.V.
  Vydávání novin Egerer Zeitung.
 • Bund der Egerländer Gemeinden – Egerland-Kulturhaus Marktredwitz
  převedení dat Egerländer Studienbibliothek Egerer-Kulturhaus Marktredwitz
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb Vybavení MŠ didaktickým materiálem, který bude v budoucnu využit při spolupráci s německou mateřskou školou.
 • Egerland Museum Výstava o egerlandském umělci Waltru Ledererovi (1923 – 2003). Pohled do jeho života a práce budou prezentovány pro širokou veřejnost (českou i německou). 
 • Pétanque Club Egrensis 1. Česko-německý spolek pétanque - Pořádání sportovní akce
 • Galerie výtvarného umění v Chebu německá verze knihy „Obrazy Chebu“,
 • Bund der Egerlander Gemeinden e.V. Projekt v MŠ, divadelní hra "Hloupá Augustina"

Rok 2014

 • Egerer Landtag e.V.Kreisverband der Heimatvertriebenen aus dem Stadt-und Landkreis Eger Podpora vydávání novin Egerer Zeitung na období 1 kalendářního roku od 1.5.2014 do 1.5.2015.
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
  Podpora projektu "Výstava mladí lvi v kleci - umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska a doprovodná vědecká konference Mezery v historii".
 • Společnost Balthasara Neumanna
  Podpora činnosti potkávacího centra na období 1 kalendářního roku 1.5.2014 do 1.5.2015.

 

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.