Podporované projekty

Rok 2018

 • Svaz Němců - region Chebsko Přednášky 1. a 3. Československá republika v letech 1918-1948 a Krvavé léto 1945
 • Svaz Němců - region Chebsko Seminář Významné osobnosti Chebska v 19. a 20. století 
 • Společně k bezpečí z.s. Power for life 2017/ Síla pro život 2017 – realizace projektu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na středních a základních školách na Chebsku, spolupráce s německým partnerem Falkenberg
 • Actionis, z.s. Františkolázeňské léto – dny česko-německého přátelství
 • Oto Teuber Výměna oken na zámku Nový Dvůr
 • Literární Františkovy Lázně, z.s. Českoněmecký festival – Literární Františkovy Lázně – 21. Ročník – prohlubování spolupráce s německými autory, společné spoluprožívání literatury a dění kolem ní na obou stranách hranic „Literatura bez hranic“
 • Nadační fond Historický Cheb společný projekt – zřízení kreativního vzdělávacího a hracího prostoru pro žáky 1-4. ročníků českých a německých škol
 • Egerer Landtag e.V. Vydávání novin Egerer Zeitung v období 1.5.2018 – 30.4.2019
 • Markt Neualbenreuth – Grenzlandheimatstube und Dokumentationszentrum Fraich

 

Rok 2017

 • Svaz Němců - region Chebsko Kulturní událost v Nejdku dne 30.4.2017 (vystoupí hudební skupiny z Německa i z České republiky)
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb - Školka bez hranic Školka bez hranic - 1. etapa projektu
 • Život na Dyleň, spolek Obnova kostela Svaté Anny v Paliči – oprava barokní střechy kostela věže
 • Kanonie premonstrátů Teplá Záchrana kostela sv. Jana a Pavla v Rájově, okr. Cheb
 • Petr Chamrád - ČCE  Interaktivní česko-německý zpěvníček vánočních písní
 • Františkolázeňské léto - dny česko-německé spolupráce rodinný hudební festival

 

Rok 2016

 • Svaz Němců - region Chebsko Rozšíření vydávání měsíčníku Svazu Němců na Chebsku s přihlédnutím k nutnosti prohloubit přátelské vztahy mezi Čechy a Němci pro překonávání přetrvávajících historických předsudků. Cílem je dobré soužití v příhraničním regionu. Měsíčník bude pramenem pro obnovení důvěry a porozumění.
 • společný projekt s Nadačním fondem historický Cheb - "Goethova lavička"
 • Egerland - Kulturhaus  - Stiftung Marktredwitz Rozšíření stálé expozice a dalších výstav v Egerland Museum – příslib bez uvedení konkrétní částky podle výsledků hospodářského výsledku Nadace
 • společný projekt s Nadačním fondem - "Historické krovy"
 • ARGE e.V. Rekonstrukce a investice do údržby hraniční věže „Grenzlandturm“ a památníku v Neualbenreuthu
 • Pétanque Club Egrensis z.s. - pořádání turnaje Pořádání turnaje O pohár Euregia Egrensis v pétanque družstev
 • Život na Dyleň, spolek obnova kostela Svaté Anny v Paliči - oprava středchy kostela a věže
 • Tvrz Pomezná - Petr Jaška Obnova nemovité kulturní památky (posledního pozůstatku obce Markhausen) Tvrze Pomezná
 • Egerer Landtag, e.V. Vydávání novin Egerer Zeitung.

Rok 2015

 • Markt Neualbenreuth
  Sanace historického hrázděného štítu Staré poštovní stanice.
 • Festival Mitte Europa
  Kulturní akce v rámci kulturního léta Festival uprostřed Evropy
 • GALERIE 4 galerie fotografie p. o. Karlovarského kraje
  Otevření ART Centra Galerie 4: Zpřístupnění národní kulturní památky široké veřejnosti.
 • Město Cheb
  Zpracování studie proveditelnosti „Využití objektu v Querenbachu“.
 • Egerer Landtag, e.V.
  Vydávání novin Egerer Zeitung.
 • Bund der Egerländer Gemeinden – Egerland-Kulturhaus Marktredwitz
  převedení dat Egerländer Studienbibliothek Egerer-Kulturhaus Marktredwitz
 • MŠ Diakonie ČCE Cheb Vybavení MŠ didaktickým materiálem, který bude v budoucnu využit při spolupráci s německou mateřskou školou.
 • Egerland Museum Výstava o egerlandském umělci Waltru Ledererovi (1923 – 2003). Pohled do jeho života a práce budou prezentovány pro širokou veřejnost (českou i německou). 
 • Pétanque Club Egrensis 1. Česko-německý spolek pétanque - Pořádání sportovní akce
 • Galerie výtvarného umění v Chebu německá verze knihy „Obrazy Chebu“,
 • Bund der Egerlander Gemeinden e.V. Projekt v MŠ, divadelní hra "Hloupá Augustina"

Rok 2014

 • Egerer Landtag e.V.Kreisverband der Heimatvertriebenen aus dem Stadt-und Landkreis Eger Podpora vydávání novin Egerer Zeitung na období 1 kalendářního roku od 1.5.2014 do 1.5.2015.
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
  Podpora projektu "Výstava mladí lvi v kleci - umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska a doprovodná vědecká konference Mezery v historii".
 • Společnost Balthasara Neumanna
  Podpora činnosti potkávacího centra na období 1 kalendářního roku 1.5.2014 do 1.5.2015.

 

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.